KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AP-Moto Artur Pabis Motocykle z siedzibą w Katowicach ul. Kalinowa 31;

2) inspektorem ochrony danych w AP-Moto Artur Pabis Motocykle jest Pan Artur Pabis email: ap-moto@ap-moto.pl, telefon: 508 58 56 57;

3) Pani/Pana dane osobowe przekazywane przy zamówieniu towarów czy usług, przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej z klientem, przez czas obowiązywania umowy z klientem na podstawie art. 6 ust 1 pkt b;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom trzecim

5) Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający świadczenie regularnej okresowej obsługi Pani/Pana pojazdu

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od zawarcia umowy;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.